โทร: 08-6666-7777, 08-3000-4000
 
 
 
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถสวย VIP
                 
 
8กฬ 9
=
1,450,000
 
8กค 33
=
295,000
 
1กก 66
=
950,000
 
9กง 111
=
895,000
 
7กศ 777
=
1,490,000
 
1กฐ 1111
=
2,950,000
 
1กฒ 1111
=
2,650,000
 
 
ฌฮ 1111
=
3,750,000
 
8กส 2222
=
795,000
 
8กศ 2222
=
755,000
 
2กค 2222
=
1,950,000
 
2กษ 2222
=
1,950,000
 
4กฆ 4444
=
2,424,242
 
8กษ 6666
=
695,000
 
 
ญษ 6666
=
3,950,000
 
8กท 8888
=
6,950,000
 
8กภ 8888
=
5,950,000
 
9กง 8899
=
495,000
 
8กส 9889
=
595,000
 
                 
 
 
เลขร้อย เลขพัน
                 
 
9กค 1000
=
195,000
 
8กฬ 1000
=
195,000
 
ฆฆ 3000
=
990,000
 
8กฮ 9000
=
195,000
 
                 
 
 
เลขเรียง
                 
 
9กง 345
=
495,000
 
7กก 456
=
590,000
 
8กอ 678
=
275,000
 
8กน 1234
=
395,000
 
8กฮ 1234
=
395,000
 
8กฬ 1234
=
395,000
 
3กข 3456
=
229,000
 
 
8กส 5678
=
295,000
 
                 
 
 
เลขคู่
                 
 
8กศ 1133
=
129,000
 
8กส 1133
=
139,000
 
8กฬ 1144
=
145,000
 
9กง 1155
=
195,000
 
ศค 1155
=
195,000
 
8กฮ 1188
=
225,000
 
9กง 1199
=
195,000
 
 
ฌธ 2233
=
199,000
 
8กฬ 2233
=
135,000
 
8กษ 2233
=
115,000
 
9กง 2244
=
175,000
 
3กถ 2277
=
99,000
 
9กค 2277
=
99,000
 
9กค 2299
=
225,000
 
 
1กร 3322
=
99,000
 
ญฌ 3344
=
165,000
 
8กส 3355
=
115,000
 
8กน 3388
=
165,000
 
8กฮ 3388
=
225,000
 
9กง 3399
=
225,000
 
8กศ 4488
=
145,000
 
 
9กค 5566
=
275,000
 
8กอ 5588
=
275,000
 
8กฮ 5588
=
235,000
 
9กค 6655
=
235,000
 
8กธ 6688
=
225,000
 
9กฆ 6699
=
199,000
 
8กส 7788
=
245,000
 
 
8กอ 7788
=
295,000
 
8กธ 7788
=
169,000
 
7กก 9977
=
290,000
 
                 
 
 
เลขสลับ
                 
 
8กฬ 1414
=
185,000
 
2กข 1414
=
125,000
 
8กฮ 1818
=
295,000
 
8กฬ 2323
=
149,000
 
7กช 2525
=
145,000
 
6กฌ 3434
=
59,000
 
8กส 3535
=
129,000
 
 
8กฮ 3838
=
255,000
 
8กฎ 3838
=
145,000
 
8กท 3838
=
145,000
 
9กง 3939
=
245,000
 
8กฮ 5050
=
139,000
 
9กฆ 6969
=
255,000
 
ษฐ 7979
=
295,000
 
 
9กค 7979
=
265,000
 
9กค 9090
=
199,000
 
                 
 
 
เลขหาบ
                 
 
9กข 1551
=
175,000
 
8กฐ 1881
=
235,000
 
8กฮ 1881
=
225,000
 
3กจ 3443
=
149,000
 
8กส 3553
=
99,000
 
8กฮ 3883
=
185,000
 
8กภ 5885
=
165,000
 
 
8กฮ 6886
=
235,000
 
8กร 6886
=
195,000
 
6กท 6886
=
155,000
 
9กข 6996
=
235,000
 
6กข 7007
=
65,000
 
8กษ 7997
=
215,000
 
6กท 8008
=
115,000
 
 
3กญ 8008
=
125,000
 
ฌฐ 8118
=
275,000
 
8กฬ 8118
=
229,000
 
8กฌ 8118
=
215,000
 
8กฮ 8118
=
235,000
 
8กท 8338
=
145,000
 
8กฮ 8558
=
235,000
 
 
6กศ 9009
=
115,000
 
9กง 9339
=
275,000
 
9กข 9339
=
295,000
 
9กค 9449
=
175,000
 
8กษ 9779
=
235,000
 
                 
 
 
อักษรเบิ้ล
                 
 
ฆฆ 3000
=
990,000
 
                 
 
 
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
                 
 
กค 13
=
395,000
 
กพ 69
=
1,350,000
 
กย 69
=
1,250,000
 
                 
 
 
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
                 
 
ฮว 3
=
390,000
 
ฮอ 1111
=
1,550,000
 
ฮฐ 1818
=
199,000
 
นง 2222
=
850,000
 
ฮฮ 5588
=
295,000
 
ฮอ 8899
=
395,000
 
ฮอ 9889
=
395,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
                 
 
1ฒฒ 88
=
115,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ชลบุรี
                 
 
ขข 1
=
3,300,000
 
ขจ 1
=
1,750,000
 
ขง 1
=
1,950,000
 
ขข 2
=
1,200,000
 
ขจ 123
=
299,000
 
ขท 222
=
495,000
 
ขจ 222
=
455,000
 
 
ขข 1000
=
350,000
 
ขอ 6666
=
1,260,000
 
ขจ 7777
=
1,450,000
 
ขง 8888
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
                 
 
กล 2
=
395,000
 
กล 8
=
990,000
 
กร 333
=
470,000
 
กม 6789
=
195,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
                 
 
บบ 55
=
99,000
 
บบ 1111
=
250,000
 
บบ 5555
=
290,000
 
บบ 7777
=
250,000
 
บบ 8888
=
350,000
 
บบ 9999
=
390,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นนทบุรี
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.สมุทรปราการ
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
                 
 
ขค 3456
=
195,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครปฐม
                 
 
กบ 111
=
590,000
 
กบ 777
=
590,000
 
กบ 5555
=
1,250,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
                 
 
ขข 8888
=
2,600,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงราย
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
                 
 
ขข 1
=
1,790,000
 
ขก 2
=
390,000
 
ขก 3
=
390,000
 
ขก 33
=
295,000
 
ขก 88
=
655,000
 
ขก 5555
=
2,550,000
 
กม 9999
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
                 
 
กร 1
=
690,000
 
กน 567
=
129,000
 
กน 666
=
265,000
 
กบ 678
=
145,000
 
กร 1111
=
890,000
 
กบ 1221
=
59,000
 
กน 1818
=
155,000
 
 
กน 4545
=
99,000
 
กน 4554
=
89,000
 
กบ 5555
=
990,000
 
กน 6699
=
99,000
 
กน 6789
=
135,000
 
กน 7272
=
89,000
 
กน 7788
=
79,000
 
 
กน 8000
=
99,000
 
กบ 9119
=
135,000
 
กร 9999
=
1,490,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถผลรวม 24
                 
                 
 
 
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ชัยภูมิ