โทร: 08-6666-7777, 08-3000-4000
 
 
 
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถสวย VIP
                 
 
9กร 1
=
1,550,000
 
9กฐ 5
=
999,999
 
1กถ 6
=
890,000
 
8กฬ 9
=
1,450,000
 
8กค 33
=
295,000
 
7กท 77
=
1,350,000
 
9กง 111
=
895,000
 
 
9กบ 111
=
950,000
 
9กฉ 333
=
795,000
 
9กพ 666
=
695,000
 
7กศ 777
=
1,490,000
 
9กบ 888
=
1,590,000
 
9กพ 999
=
3,950,000
 
1กฒ 1111
=
2,650,000
 
 
1กฐ 1111
=
2,950,000
 
2กค 2222
=
1,950,000
 
8กส 2222
=
795,000
 
4กฆ 4444
=
2,424,242
 
ญษ 6666
=
3,950,000
 
8กษ 6666
=
695,000
 
9กย 6666
=
995,000
 
 
8กภ 8888
=
5,950,000
 
8กท 8888
=
7,950,000
 
9กภ 8899
=
595,000
 
9กฎ 8899
=
495,000
 
9กน 8899
=
495,000
 
9กธ 8989
=
435,000
 
9กถ 8989
=
565,000
 
 
9กญ 8989
=
495,000
 
9กจ 8998
=
425,000
 
9กท 8998
=
495,000
 
ษร 9999
=
13,500,000
 
9กภ 9999
=
7,990,000
 
                 
 
 
เลขร้อย เลขพัน
                 
 
9กค 1000
=
195,000
 
ชล 1000
=
365,000
 
9กร 1000
=
265,000
 
ญง 3000
=
195,000
 
ฆฆ 3000
=
990,000
 
9กฐ 5000
=
299,999
 
9กจ 8000
=
295,000
 
 
9กถ 8000
=
195,000
 
9กฎ 9000
=
475,000
 
9กฌ 9000
=
465,000
 
9กน 9000
=
485,000
 
9กฉ 9000
=
455,000
 
9กม 9000
=
495,000
 
ฎม 9000
=
355,000
 
 
8กฮ 9000
=
195,000
 
                 
 
 
เลขเรียง
                 
 
9กผ 123
=
395,000
 
9กณ 234
=
299,000
 
9กง 345
=
495,000
 
7กก 456
=
590,000
 
9กฎ 678
=
299,000
 
9กน 678
=
299,000
 
8กฮ 1234
=
395,000
 
 
9กธ 1234
=
395,000
 
9กญ 1234
=
395,000
 
8กฬ 1234
=
395,000
 
9กผ 3456
=
255,000
 
9กณ 5678
=
295,000
 
9กฎ 5678
=
295,000
 
9กม 6789
=
495,000
 
 
9กช 6789
=
550,000
 
                 
 
 
เลขคู่
                 
 
8กศ 1133
=
129,000
 
8กส 1133
=
139,000
 
9กธ 1144
=
155,000
 
8กฬ 1144
=
145,000
 
9กร 1188
=
165,000
 
9กบ 1199
=
255,000
 
8กษ 2233
=
115,000
 
 
8กฬ 2233
=
135,000
 
ฌธ 2233
=
199,000
 
3กถ 2277
=
99,000
 
9กค 2277
=
99,000
 
9กช 2288
=
135,000
 
1กร 3322
=
99,000
 
8กส 3355
=
115,000
 
 
8กฮ 3388
=
225,000
 
8กน 3388
=
195,000
 
9กง 3399
=
225,000
 
9กญ 4455
=
185,000
 
9กณ 4499
=
245,000
 
9กฐ 4499
=
265,000
 
9กฌ 4499
=
199,000
 
 
9กญ 5566
=
275,000
 
9กค 5566
=
275,000
 
9กฎ 5588
=
195,000
 
9กฐ 5588
=
235,000
 
9กช 5599
=
325,000
 
9กฒ 5599
=
375,000
 
9กณ 5599
=
275,000
 
 
9กธ 6655
=
245,000
 
9กค 6655
=
235,000
 
9กญ 6655
=
235,000
 
9กน 6699
=
375,000
 
9กจ 6699
=
265,000
 
9กท 6699
=
365,000
 
9กณ 6699
=
355,000
 
 
9กฎ 7788
=
199,000
 
8กส 7788
=
245,000
 
8กษ 7788
=
169,000
 
8กศ 7788
=
235,000
 
8กอ 7788
=
295,000
 
9กฒ 7799
=
295,000
 
9กฐ 7799
=
295,000
 
 
9กฌ 9955
=
199,000
 
9กฌ 9966
=
245,000
 
                 
 
 
เลขสลับ
                 
 
9กย 1212
=
155,000
 
9กพ 1212
=
165,000
 
8กฬ 1414
=
185,000
 
8กฮ 1818
=
295,000
 
9กจ 1919
=
395,000
 
9กช 1919
=
255,000
 
9กน 2020
=
115,000
 
 
8กฬ 2323
=
149,000
 
9กพ 2525
=
295,000
 
9กช 2828
=
165,000
 
9กธ 2929
=
295,000
 
8กส 3535
=
129,000
 
8กฮ 3838
=
255,000
 
9กช 3939
=
225,000
 
 
9กง 3939
=
245,000
 
9กฐ 4949
=
275,000
 
9กฎ 4949
=
255,000
 
9กณ 4949
=
245,000
 
9กธ 5050
=
155,000
 
9กช 6060
=
129,000
 
9กญ 6868
=
255,000
 
 
9กธ 6868
=
265,000
 
9กด 6969
=
399,000
 
9กบ 6969
=
495,000
 
9กธ 6969
=
355,000
 
9กน 6969
=
475,000
 
9กฎ 7878
=
225,000
 
9กฒ 7979
=
335,000
 
 
9กฐ 7979
=
295,000
 
9กค 9090
=
199,000
 
9กฎ 9696
=
275,000
 
                 
 
 
เลขหาบ
                 
 
9กพ 1221
=
145,000
 
9กย 1221
=
135,000
 
9กบ 1551
=
199,000
 
8กฮ 1881
=
225,000
 
9กช 1991
=
225,000
 
9กธ 2992
=
285,000
 
9กญ 2992
=
265,000
 
 
3กจ 3443
=
149,000
 
8กส 3553
=
99,000
 
8กฮ 3883
=
185,000
 
9กฐ 4994
=
235,000
 
8กภ 5885
=
165,000
 
9กฎ 6996
=
285,000
 
9กฎ 7887
=
175,000
 
 
8กษ 7997
=
215,000
 
9กฐ 7997
=
265,000
 
8กฬ 8118
=
229,000
 
8กฌ 8118
=
215,000
 
8กฮ 8118
=
235,000
 
9กย 8118
=
195,000
 
ฌฐ 8118
=
275,000
 
 
8กฮ 8338
=
295,000
 
9กฐ 8558
=
235,000
 
8กฮ 8558
=
235,000
 
9กฌ 8778
=
195,000
 
9กญ 9229
=
295,000
 
9กง 9339
=
275,000
 
9กช 9339
=
295,000
 
 
9กค 9449
=
175,000
 
9กฎ 9559
=
275,000
 
9กฎ 9669
=
375,000
 
7กฬ 9779
=
295,000
 
9กบ 9779
=
255,000
 
                 
 
 
อักษรเบิ้ล
                 
 
ฆฆ 3000
=
990,000
 
                 
 
 
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
                 
 
สห 12
=
295,000
 
กพ 69
=
1,350,000
 
กย 69
=
1,250,000
 
ฐจ 89
=
695,000
 
                 
 
 
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
                 
 
ฮอ 1111
=
1,550,000
 
ฮฐ 1818
=
199,000
 
นง 2222
=
850,000
 
ฮฮ 5588
=
295,000
 
ฮอ 8899
=
395,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
                 
 
1ฒฒ 88
=
115,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ชลบุรี
                 
 
ขข 1
=
3,300,000
 
ขง 1
=
1,950,000
 
ขจ 1
=
1,750,000
 
ขข 2
=
1,200,000
 
ขจ 123
=
299,000
 
ขท 222
=
495,000
 
ขจ 222
=
455,000
 
 
ขข 1000
=
350,000
 
ขอ 6666
=
1,260,000
 
ขจ 7777
=
1,450,000
 
ขง 8888
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
                 
 
กล 2
=
395,000
 
กล 8
=
990,000
 
กร 333
=
470,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
                 
 
บบ 55
=
99,000
 
บบ 1111
=
250,000
 
บบ 5555
=
290,000
 
บบ 7777
=
250,000
 
บบ 8888
=
350,000
 
บบ 9999
=
390,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นนทบุรี
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.สมุทรปราการ
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครปฐม
                 
 
กบ 111
=
590,000
 
กบ 777
=
590,000
 
กบ 5555
=
1,250,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
                 
 
ขข 8888
=
2,600,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงราย
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
                 
 
ขข 1
=
1,790,000
 
ขก 2
=
390,000
 
ขก 3
=
390,000
 
ขก 33
=
295,000
 
ขก 88
=
655,000
 
ขก 5555
=
2,550,000
 
กม 9999
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
                 
 
กร 1
=
890,000
 
กน 567
=
129,000
 
กน 666
=
265,000
 
กบ 678
=
145,000
 
กร 1111
=
890,000
 
กบ 1221
=
59,000
 
กน 1818
=
155,000
 
 
กน 4545
=
99,000
 
กบ 5555
=
990,000
 
กน 6699
=
99,000
 
กน 6789
=
135,000
 
กน 7272
=
89,000
 
กน 7788
=
79,000
 
กน 8000
=
99,000
 
 
กบ 9119
=
135,000
 
กร 9999
=
1,490,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถผลรวม 24
                 
                 
 
 
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ชัยภูมิ