โทร: 08-6666-7777, 08-3000-4000
 
 
 
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถสวย VIP
                 
 
1กภ 1
=
1,750,000
 
2กฎ 1
=
690,000
 
2กน 1
=
690,000
 
8กพ 7
=
450,000
 
7กร 7
=
995,000
 
4กอ 8
=
345,000
 
4กง 8
=
335,000
 
 
7กส 9
=
595,000
 
7กย 11
=
175,000
 
1กก 66
=
950,000
 
8กภ 77
=
395,000
 
3กญ 88
=
495,000
 
3กบ 111
=
395,000
 
5กช 555
=
1,250,000
 
 
7กส 777
=
1,590,000
 
7กศ 777
=
1,490,000
 
6กถ 888
=
545,000
 
8กร 999
=
1,250,000
 
8กฌ 999
=
990,000
 
1กฒ 1111
=
2,650,000
 
1กฐ 1111
=
2,950,000
 
 
ฌฮ 1111
=
3,750,000
 
2กษ 2222
=
1,950,000
 
2กค 2222
=
1,950,000
 
4กฆ 4444
=
2,424,242
 
ญษ 6666
=
3,950,000
 
5กข 6666
=
490,000
 
7กจ 7777
=
2,350,000
 
 
8กภ 8888
=
5,950,000
 
8กช 8998
=
395,000
 
8กบ 9889
=
590,000
 
8กช 9889
=
495,000
 
ษว 9999
=
9,990,000
 
1กง 9999
=
1,890,000
 
                 
 
 
เลขร้อย เลขพัน
                 
 
ฆฆ 3000
=
990,000
 
                 
 
 
เลขเรียง
                 
 
6กบ 123
=
195,000
 
6กช 123
=
165,000
 
ฆฆ 234
=
1,950,000
 
7กก 456
=
490,000
 
6กษ 678
=
125,000
 
6กพ 678
=
175,000
 
6กบ 1234
=
165,000
 
 
8กน 1234
=
295,000
 
8กท 2345
=
195,000
 
8กถ 5678
=
155,000
 
8กบ 6789
=
295,000
 
6กฎ 6789
=
235,000
 
                 
 
 
เลขคู่
                 
 
8กฐ 1122
=
115,000
 
7กพ 1133
=
59,000
 
8กม 1144
=
99,000
 
7กล 1144
=
79,000
 
8กง 1155
=
69,000
 
6กม 1155
=
99,000
 
5กฮ 1155
=
135,000
 
 
7กร 1155
=
99,000
 
8กฆ 1155
=
89,000
 
6กบ 1166
=
89,000
 
8กท 1166
=
99,000
 
6กข 1166
=
79,000
 
7กพ 1177
=
79,000
 
5กบ 1177
=
79,000
 
 
2กค 1177
=
45,000
 
8กฐ 1188
=
195,000
 
ฌธ 2233
=
199,000
 
8กน 2233
=
135,000
 
7กด 2233
=
49,000
 
8กบ 2244
=
99,000
 
8กช 2244
=
89,000
 
 
8กท 2255
=
155,000
 
7กจ 2277
=
89,000
 
8กฆ 2288
=
119,000
 
8กถ 2299
=
99,000
 
1กร 3322
=
99,000
 
7กอ 3322
=
65,000
 
8กถ 3344
=
99,000
 
 
8กท 3388
=
145,000
 
8กน 3388
=
165,000
 
8กถ 3388
=
145,000
 
7กญ 3399
=
89,000
 
6กฬ 4488
=
85,000
 
8กฒ 4488
=
135,000
 
5กพ 5544
=
125,000
 
 
8กน 5566
=
125,000
 
8กท 5566
=
125,000
 
8กม 5566
=
135,000
 
7กษ 5577
=
89,000
 
8กภ 5588
=
199,000
 
6กญ 6600
=
59,000
 
6กฒ 6611
=
79,000
 
 
1กก 6622
=
145,000
 
1กค 6633
=
99,000
 
8กย 6688
=
225,000
 
8กน 6688
=
255,000
 
8กร 6688
=
235,000
 
8กธ 6688
=
225,000
 
8กพ 6688
=
285,000
 
 
7กจ 7722
=
75,000
 
7กฒ 7788
=
135,000
 
8กธ 7788
=
135,000
 
6กน 7788
=
129,000
 
7กศ 7788
=
139,000
 
7กถ 7799
=
115,000
 
8กร 7799
=
185,000
 
 
6กบ 7799
=
115,000
 
7กณ 7799
=
125,000
 
4กภ 8811
=
125,000
 
8กภ 8855
=
185,000
 
6กถ 8866
=
155,000
 
8กย 8866
=
185,000
 
6กด 8866
=
135,000
 
 
6กภ 8866
=
155,000
 
8กร 8866
=
195,000
 
7กส 8877
=
110,000
 
5กช 9955
=
265,000
 
7กก 9977
=
290,000
 
                 
 
 
เลขสลับ
                 
 
8กฐ 1212
=
125,000
 
8กย 1212
=
99,000
 
8กฌ 1414
=
129,000
 
7กจ 1414
=
99,000
 
8กฎ 1414
=
129,000
 
8กง 1515
=
89,000
 
8กภ 1616
=
99,000
 
 
7กบ 1616
=
89,000
 
ษห 2121
=
145,000
 
8กม 2323
=
135,000
 
5กย 2323
=
115,000
 
7กข 2525
=
135,000
 
5กค 2525
=
195,000
 
7กช 2525
=
145,000
 
 
7กจ 2727
=
99,000
 
7กว 2929
=
99,000
 
8กท 2929
=
135,000
 
7กล 2929
=
99,000
 
8กฎ 2929
=
115,000
 
6กฌ 3434
=
59,000
 
ชท 3737
=
99,000
 
 
8กฎ 3838
=
145,000
 
8กท 3838
=
145,000
 
7กว 3838
=
79,000
 
6กท 3939
=
89,000
 
5กอ 3939
=
99,000
 
8กน 4545
=
155,000
 
6กฬ 4848
=
89,000
 
 
8กฆ 4848
=
115,000
 
6กฌ 4848
=
85,000
 
8กค 5050
=
49,000
 
8กม 5656
=
165,000
 
7กษ 5757
=
99,000
 
8กภ 5858
=
199,000
 
7กฐ 6868
=
89,000
 
 
8กน 6868
=
255,000
 
6กภ 6868
=
165,000
 
8กบ 6969
=
195,000
 
6กจ 6969
=
145,000
 
8กร 7979
=
195,000
 
6กบ 7979
=
115,000
 
6กช 7979
=
95,000
 
 
6กด 8080
=
99,000
 
6กภ 8484
=
59,000
 
6กถ 8686
=
155,000
 
6กภ 8686
=
149,000
 
6กช 9797
=
95,000
 
                 
 
 
เลขหาบ
                 
 
5กล 1001
=
69,000
 
ศช 1221
=
135,000
 
8กฐ 1221
=
99,000
 
6กด 1221
=
65,000
 
6กบ 1221
=
89,000
 
8กง 1551
=
69,000
 
7กร 1551
=
99,000
 
 
6กบ 1661
=
89,000
 
7กช 1661
=
69,000
 
8กท 1661
=
89,000
 
8กฐ 1881
=
185,000
 
8กฐ 2112
=
99,000
 
8กถ 2552
=
99,000
 
6กย 3113
=
39,000
 
 
ษน 3443
=
99,000
 
8กฎ 3883
=
115,000
 
8กฉ 3883
=
99,000
 
8กถ 4334
=
89,000
 
8กฒ 4884
=
99,000
 
7กล 5005
=
65,000
 
6กช 5005
=
65,000
 
 
1กษ 5445
=
235,000
 
8กม 5665
=
135,000
 
7กษ 5775
=
99,000
 
6กม 5775
=
69,000
 
8กภ 5885
=
165,000
 
8กร 6886
=
195,000
 
6กภ 6886
=
119,000
 
 
6กท 6886
=
135,000
 
8กย 6886
=
185,000
 
6กข 7007
=
65,000
 
1กส 7007
=
59,000
 
3กจ 7007
=
59,000
 
6กฮ 7887
=
89,000
 
6กร 7887
=
79,000
 
 
6กช 7997
=
89,000
 
8กร 7997
=
135,000
 
6กบ 7997
=
99,000
 
6กภ 8008
=
115,000
 
6กท 8008
=
115,000
 
6กด 8008
=
99,000
 
ฌฐ 8118
=
199,000
 
 
8กฌ 8118
=
155,000
 
8กท 8338
=
145,000
 
8กฉ 8338
=
125,000
 
6กฬ 8448
=
89,000
 
3กษ 8448
=
59,000
 
5กล 8448
=
79,000
 
8กต 8448
=
125,000
 
 
6กถ 8668
=
165,000
 
6กภ 8668
=
149,000
 
6กล 8668
=
135,000
 
6กว 8668
=
139,000
 
7กฒ 8778
=
99,000
 
7กพ 8778
=
99,000
 
7กศ 8778
=
119,000
 
 
5กฌ 8778
=
89,000
 
5กว 9119
=
99,000
 
5กล 9779
=
99,000
 
6กอ 9779
=
99,000
 
7กณ 9779
=
139,000
 
7กก 9779
=
290,000
 
8กร 9779
=
195,000
 
                 
 
 
อักษรเบิ้ล
                 
 
ฆฆ 234
=
1,950,000
 
ฆฆ 3000
=
990,000
 
                 
 
 
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
                 
 
กค 13
=
395,000
 
1กบ 69
=
350,000
 
กพ 69
=
1,350,000
 
กย 69
=
1,250,000
 
ธธ 2000
=
390,000
 
                 
 
 
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
                 
 
ฮว 3
=
390,000
 
ฮษ 6
=
495,000
 
ฮษ 456
=
395,000
 
ฮษ 1234
=
235,000
 
นง 2222
=
850,000
 
ฮอ 8899
=
395,000
 
ฮอ 9889
=
395,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
                 
 
1ฒฒ 11
=
150,000
 
1ฒฒ 88
=
115,000
 
1ฒฒ 8008
=
39,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ชลบุรี
                 
 
ขจ 1
=
1,750,000
 
ขง 1
=
1,950,000
 
ขข 1
=
3,300,000
 
ขข 2
=
1,200,000
 
ขจ 123
=
299,000
 
ขจ 222
=
455,000
 
ขข 1000
=
350,000
 
 
ขจ 7777
=
1,450,000
 
กอ 8000
=
185,000
 
ขง 8888
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
                 
 
กล 2
=
395,000
 
กล 8
=
990,000
 
กร 333
=
470,000
 
กม 6789
=
195,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
                 
 
บบ 55
=
99,000
 
บบ 1111
=
250,000
 
บบ 5555
=
290,000
 
บบ 7777
=
250,000
 
บบ 8888
=
350,000
 
บบ 9999
=
390,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นนทบุรี
                 
 
กร 1
=
790,000
 
กร 234
=
195,000
 
กร 1111
=
990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.สมุทรปราการ
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
                 
 
ขก 1
=
690,000
 
ขค 234
=
195,000
 
ขค 3456
=
195,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครปฐม
                 
 
กบ 111
=
590,000
 
กบ 777
=
590,000
 
กบ 5555
=
1,250,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
                 
 
ขจ 1
=
990,000
 
ขฉ 123
=
250,000
 
ขข 8888
=
2,600,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงราย
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
                 
 
ขข 1
=
1,790,000
 
ขก 2
=
390,000
 
ขข 2
=
690,000
 
ขก 3
=
390,000
 
ขก 33
=
295,000
 
ขก 88
=
655,000
 
ขก 5555
=
2,550,000
 
 
กม 9999
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
                 
 
กก 1
=
3,950,000
 
กก 22
=
590,000
 
กก 66
=
590,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
                 
 
กร 1
=
690,000
 
กบ 444
=
295,000
 
กน 567
=
129,000
 
กน 666
=
265,000
 
กบ 678
=
145,000
 
กบ 1000
=
99,000
 
กร 1111
=
890,000
 
 
กบ 1155
=
65,000
 
กบ 1221
=
59,000
 
กน 1818
=
155,000
 
กบ 2000
=
85,000
 
กบ 3000
=
75,000
 
กน 4455
=
99,000
 
กน 4545
=
99,000
 
 
กน 4554
=
89,000
 
กบ 5555
=
990,000
 
กน 6699
=
99,000
 
กน 6789
=
135,000
 
กน 7272
=
89,000
 
กน 7788
=
79,000
 
กน 8000
=
99,000
 
 
กบ 9119
=
135,000
 
กร 9999
=
1,490,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถผลรวม 24
                 
                 
 
 
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ชัยภูมิ