โทร: 08-6666-7777, 08-3000-4000
 
 
 
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถสวย VIP
                 
 
2กก 2
=
1,950,000
 
3กก 4
=
295,000
 
3กว 5
=
285,000
 
2กก 5
=
590,000
 
1กภ 6
=
325,000
 
7กก 6
=
590,000
 
1กก 6
=
950,000
 
 
6กภ 6
=
595,000
 
2กน 7
=
285,000
 
7กร 7
=
995,000
 
7กฐ 7
=
990,000
 
7กย 8
=
395,002
 
7กผ 8
=
395,000
 
5กม 8
=
395,000
 
 
4กง 8
=
335,000
 
4กอ 8
=
345,000
 
5กล 11
=
255,000
 
5กอ 11
=
295,000
 
2กษ 11
=
255,000
 
7กย 11
=
175,000
 
3กด 22
=
165,000
 
 
3กฎ 33
=
395,000
 
4กภ 44
=
495,000
 
5กจ 66
=
265,000
 
3กญ 88
=
395,000
 
6กท 88
=
495,000
 
4กต 88
=
355,000
 
6กส 99
=
395,000
 
 
7กร 111
=
295,000
 
6กฮ 111
=
265,000
 
2กฆ 111
=
295,000
 
2กณ 222
=
695,000
 
5กช 555
=
1,250,000
 
5กฒ 555
=
1,450,000
 
6กถ 888
=
475,000
 
 
6กฎ 888
=
495,000
 
6กง 999
=
599,000
 
1กฐ 1111
=
2,950,000
 
2กบ 1111
=
455,000
 
2กษ 2222
=
1,950,000
 
2กค 2222
=
1,950,000
 
3กพ 3333
=
1,950,000
 
 
2กร 3333
=
355,000
 
3กย 3333
=
1,950,000
 
4กฆ 4444
=
1,950,000
 
6กภ 4444
=
395,000
 
5กอ 5555
=
2,555,555
 
6กฉ 6666
=
2,250,000
 
6กน 6666
=
2,450,000
 
 
6กณ 6666
=
2,350,000
 
5กอ 6666
=
550,000
 
ญษ 6666
=
3,950,000
 
5กข 6666
=
490,000
 
4กต 7777
=
395,000
 
7กจ 7777
=
2,350,000
 
6กภ 7777
=
395,000
 
 
6กว 8888
=
688,888
 
2กก 8888
=
2,650,000
 
7กร 9889
=
199,000
 
จก 9898
=
255,000
 
6กท 9898
=
235,000
 
1กง 9999
=
1,890,000
 
7กก 9999
=
2,990,000
 
                 
 
 
เลขร้อย เลขพัน
                 
 
2กท 10
=
115,000
 
2กพ 4000
=
75,000
 
3กส 4000
=
69,000
 
7กฐ 7000
=
145,000
 
2กษ 8000
=
99,000
 
ฆต 8000
=
265,000
 
                 
 
 
เลขเรียง
                 
 
6กบ 123
=
195,000
 
6กช 123
=
165,000
 
4กค 123
=
175,000
 
7กบ 234
=
115,000
 
6กพ 234
=
195,000
 
7กก 456
=
490,000
 
7กด 456
=
265,000
 
 
พอ 567
=
185,000
 
6กพ 678
=
175,000
 
6กษ 678
=
125,000
 
7กญ 789
=
295,000
 
6กบ 1234
=
165,000
 
6กส 1234
=
199,000
 
6กฆ 2345
=
179,000
 
 
3กจ 5678
=
99,000
 
4กภ 5678
=
165,000
 
6กพ 6789
=
225,000
 
6กฎ 6789
=
195,000
 
6กญ 6789
=
195,000
 
6กณ 6789
=
195,000
 
6กฌ 6789
=
195,000
 
                 
 
 
เลขคู่
                 
 
7กถ 1122
=
79,000
 
7กพ 1133
=
59,000
 
7กร 1155
=
99,000
 
6กม 1155
=
99,000
 
6กข 1166
=
79,000
 
6กบ 1166
=
89,000
 
5กร 1166
=
99,000
 
 
5กบ 1177
=
79,000
 
7กพ 1177
=
79,000
 
2กค 1177
=
45,000
 
4กภ 1188
=
125,000
 
7กด 2233
=
49,000
 
7กจ 2233
=
89,000
 
7กณ 2233
=
49,000
 
 
7กร 2244
=
99,000
 
7กจ 2277
=
89,000
 
7กย 2288
=
89,000
 
6กย 3311
=
39,000
 
5กช 3355
=
135,000
 
3กบ 3366
=
99,000
 
6กก 3366
=
145,000
 
 
5กพ 4455
=
135,000
 
6กฬ 4488
=
85,000
 
6กฮ 5511
=
79,000
 
5กพ 5544
=
125,000
 
6กญ 6600
=
59,000
 
6กฒ 6611
=
79,000
 
1กก 6622
=
145,000
 
 
1กค 6633
=
99,000
 
7กฐ 6677
=
39,000
 
6กถ 6688
=
165,000
 
6กย 6699
=
195,000
 
6กน 6699
=
175,000
 
7กจ 7722
=
75,000
 
6กน 7788
=
129,000
 
 
7กร 7788
=
155,000
 
7กฒ 7788
=
115,000
 
6กบ 7799
=
115,000
 
6กอ 7799
=
99,000
 
7กณ 7799
=
125,000
 
6กช 7799
=
95,000
 
7กถ 7799
=
115,000
 
 
4กภ 8811
=
125,000
 
3กอ 8855
=
89,000
 
6กด 8866
=
135,000
 
6กถ 8866
=
155,000
 
6กภ 8866
=
155,000
 
5กช 9955
=
265,000
 
6กฮ 9966
=
149,000
 
 
6กฎ 9966
=
129,000
 
6กฌ 9966
=
119,000
 
6กน 9966
=
155,000
 
7กก 9977
=
290,000
 
7กถ 9977
=
99,000
 
6กอ 9977
=
89,000
 
3กฮ 9977
=
79,000
 
                 
 
 
เลขสลับ
                 
 
6กว 1212
=
79,000
 
6กบ 1212
=
99,000
 
7กจ 1414
=
99,000
 
5กม 1515
=
159,000
 
7กร 1515
=
135,000
 
7กบ 1616
=
89,000
 
7กพ 1717
=
79,000
 
 
ฆฆ 1818
=
699,000
 
5กย 2323
=
115,000
 
7กจ 2323
=
99,000
 
7กข 2525
=
115,000
 
7กช 2525
=
115,000
 
6กฌ 2525
=
75,000
 
5กค 2525
=
195,000
 
 
7กจ 2727
=
99,000
 
7กย 2828
=
99,000
 
1กก 3030
=
129,000
 
6กฌ 3434
=
59,000
 
7กช 3434
=
79,000
 
7กพ 3737
=
59,000
 
5กอ 3939
=
99,000
 
 
6กท 3939
=
89,000
 
6กฌ 4848
=
85,000
 
6กฬ 4848
=
89,000
 
ฆฆ 4949
=
345,000
 
7กร 5151
=
99,000
 
5กผ 5454
=
135,000
 
5กบ 5959
=
285,000
 
 
5กจ 5959
=
235,000
 
5กช 5959
=
275,000
 
6กฎ 6060
=
79,000
 
7กร 6060
=
59,000
 
5กพ 6363
=
75,000
 
4กผ 6868
=
89,000
 
7กฐ 6868
=
89,000
 
 
6กภ 6868
=
159,000
 
6กถ 6868
=
165,000
 
6กจ 6969
=
145,000
 
6กฐ 6969
=
169,000
 
6กฆ 6969
=
145,000
 
6กผ 6969
=
199,000
 
6กน 6969
=
199,000
 
 
6กฮ 6969
=
255,000
 
5กอ 6969
=
159,000
 
7กฒ 6969
=
99,000
 
7กร 7878
=
145,000
 
6กฌ 7878
=
99,000
 
6กน 7878
=
129,000
 
7กถ 7979
=
125,000
 
 
7กณ 7979
=
135,000
 
6กอ 7979
=
99,000
 
6กช 7979
=
95,000
 
3กฮ 7979
=
85,000
 
7กก 7979
=
290,000
 
7กบ 7979
=
139,000
 
7กน 7979
=
125,000
 
 
6กบ 7979
=
115,000
 
5กร 7979
=
119,000
 
6กด 8080
=
99,000
 
4กก 8181
=
145,000
 
5กพ 8181
=
115,000
 
ฌฉ 8383
=
99,000
 
6กภ 8484
=
59,000
 
 
7กค 8484
=
59,000
 
5กฐ 8585
=
145,000
 
6กภ 8686
=
149,000
 
6กถ 8686
=
155,000
 
6กย 8787
=
79,000
 
6กร 8787
=
79,000
 
6กผ 9696
=
155,000
 
 
6กน 9696
=
155,000
 
6กณ 9696
=
135,000
 
6กช 9797
=
95,000
 
7กก 9797
=
290,000
 
6กก 9797
=
125,000
 
7กถ 9797
=
99,000
 
                 
 
 
เลขหาบ
                 
 
5กล 1001
=
69,000
 
6กบ 1221
=
89,000
 
6กด 1221
=
65,000
 
7กร 1551
=
99,000
 
7กช 1661
=
69,000
 
6กบ 1661
=
89,000
 
3กถ 2002
=
59,000
 
 
6กด 2662
=
99,000
 
ษอ 2992
=
135,000
 
6กย 3113
=
39,000
 
5กอ 4884
=
89,000
 
6กจ 5005
=
59,000
 
6กช 5005
=
65,000
 
7กร 5115
=
99,000
 
 
6กท 5335
=
99,000
 
1กษ 5445
=
235,000
 
5กช 5995
=
265,000
 
5กว 5995
=
225,000
 
6กภ 6886
=
119,000
 
6กท 6886
=
135,000
 
6กม 6996
=
155,000
 
 
1กส 7007
=
59,000
 
3กจ 7007
=
59,000
 
7กถ 7007
=
89,000
 
6กข 7007
=
65,000
 
6กร 7887
=
79,000
 
6กฮ 7887
=
89,000
 
5กม 7887
=
99,000
 
 
7กก 7997
=
290,000
 
7กน 7997
=
115,000
 
6กอ 7997
=
89,000
 
6กบ 7997
=
99,000
 
7กบ 7997
=
125,000
 
6กช 7997
=
89,000
 
7กถ 7997
=
99,000
 
 
6กภ 8008
=
115,000
 
6กท 8008
=
115,000
 
6กด 8008
=
99,000
 
ฌฐ 8118
=
199,000
 
5กล 8448
=
79,000
 
5กว 8448
=
79,000
 
3กษ 8448
=
59,000
 
 
6กฬ 8448
=
89,000
 
6กภ 8668
=
149,000
 
6กล 8668
=
135,000
 
6กถ 8668
=
165,000
 
5กส 8668
=
115,000
 
6กว 8668
=
139,000
 
7กร 8778
=
135,000
 
 
7กพ 8778
=
99,000
 
5กฌ 8778
=
89,000
 
7กฒ 8778
=
99,000
 
7กย 9119
=
99,000
 
7กพ 9119
=
99,000
 
5กล 9119
=
99,000
 
5กว 9119
=
99,000
 
 
7กฐ 9559
=
145,000
 
6กฌ 9669
=
139,000
 
6กธ 9669
=
145,000
 
7กถ 9779
=
115,000
 
7กก 9779
=
290,000
 
ษห 9779
=
155,000
 
5กล 9779
=
99,000
 
 
6กอ 9779
=
99,000
 
ษอ 9779
=
179,000
 
7กณ 9779
=
139,000
 
6กก 9779
=
145,000
 
                 
 
 
อักษรเบิ้ล
                 
 
2กก 2
=
1,950,000
 
1กก 6
=
950,000
 
ฆฆ 1818
=
699,000
 
ฆฆ 4949
=
345,000
 
                 
 
 
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
                 
 
2กท 10
=
115,000
 
1กบ 69
=
350,000
 
ธธ 2000
=
390,000
 
                 
 
 
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
                 
 
ฮว 3
=
390,000
 
ฮษ 6
=
495,000
 
ฮษ 456
=
395,000
 
ฮษ 555
=
765,000
 
ฮษ 999
=
950,000
 
ฮษ 1234
=
235,000
 
นง 2222
=
850,000
 
 
ฮษ 9977
=
99,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
                 
 
1ฒฒ 11
=
150,000
 
1ฒฒ 88
=
115,000
 
1ฒฒ 8008
=
39,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ชลบุรี
                 
 
ขจ 1
=
1,750,000
 
ขง 1
=
1,950,000
 
ขข 1
=
3,300,000
 
ขข 2
=
1,200,000
 
ขจ 6
=
360,000
 
ขธ 8
=
650,001
 
กอ 8
=
670,000
 
 
กว 88
=
370,000
 
กอ 88
=
390,000
 
ขฉ 88
=
395,000
 
ขธ 99
=
695,000
 
ขธ 111
=
490,001
 
ขจ 123
=
299,000
 
ขจ 222
=
455,000
 
 
ขข 1000
=
350,000
 
ขฉ 2222
=
790,000
 
ขข 5555
=
2,900,000
 
ขจ 7777
=
1,450,000
 
กอ 8000
=
185,000
 
ขง 8888
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
                 
 
กล 2
=
395,000
 
กว 8
=
650,000
 
กล 8
=
990,000
 
กล 11
=
390,001
 
กว 11
=
390,000
 
กล 66
=
390,001
 
กร 333
=
470,000
 
 
กล 2222
=
690,000
 
กว 3333
=
495,000
 
กม 6789
=
195,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
                 
 
บบ 55
=
99,000
 
บบ 1111
=
250,000
 
บบ 5555
=
290,000
 
บบ 7777
=
250,000
 
บบ 8888
=
350,000
 
บบ 9999
=
390,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นนทบุรี
                 
 
กร 1
=
790,000
 
กร 234
=
195,000
 
กร 1111
=
990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.สมุทรปราการ
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
                 
 
ขก 1
=
690,000
 
กล 2
=
250,000
 
กอ 2
=
390,000
 
ขค 234
=
195,000
 
ขค 3456
=
195,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครปฐม
                 
 
กบ 111
=
590,000
 
กบ 777
=
590,000
 
กบ 5555
=
1,250,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
                 
 
ขง 5
=
690,000
 
ขธ 333
=
390,000
 
ขง 1234
=
190,000
 
ขง 5555
=
990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงราย
                 
 
กบ 1
=
950,000
 
กบ 11
=
185,000
 
กบ 88
=
495,000
 
กบ 222
=
390,000
 
กบ 678
=
195,000
 
กบ 777
=
390,000
 
กบ 3333
=
495,003
 
 
กบ 5555
=
850,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
                 
 
กก 22
=
590,000
 
กก 66
=
590,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
                 
 
กร 1
=
690,000
 
กบ 345
=
155,000
 
กบ 444
=
295,000
 
กน 567
=
129,000
 
กน 666
=
265,000
 
กบ 678
=
145,000
 
กบ 1000
=
99,000
 
 
กร 1111
=
890,000
 
กบ 1155
=
65,000
 
กบ 1221
=
59,000
 
กน 1818
=
155,000
 
กบ 2000
=
85,000
 
กน 2222
=
690,000
 
กบ 3000
=
75,000
 
 
กน 4455
=
99,000
 
กน 4545
=
99,000
 
กน 4554
=
89,000
 
กบ 5555
=
990,000
 
กน 6699
=
99,000
 
กน 6789
=
135,000
 
กน 7272
=
89,000
 
 
กน 7788
=
79,000
 
กน 7878
=
79,000
 
กน 8000
=
99,000
 
กบ 9119
=
135,000
 
กร 9999
=
1,490,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถผลรวม 24
                 
                 
 
 
ทะเบียน อำเภอเบตง ทะเบียนรถคลาสสิค อำเภอเดียว