โทร: 08-6666-7777, 08-3000-4000
 
 
 
ทะเบียนสวย ป้ายกราฟฟิคชมพู/ม่วง ถูกที่สุดจักวาล
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถสวย VIP
                 
 
3กก 1
=
495,000
 
2กม 1
=
450,000
 
3กค 1
=
355,000
 
2กถ 2
=
355,000
 
2กก 2
=
1,650,000
 
1กธ 3
=
225,000
 
2กฒ 3
=
199,000
 
 
1กภ 3
=
286,005
 
3กด 4
=
175,000
 
5กม 4
=
225,001
 
3กถ 4
=
175,000
 
3กก 4
=
295,000
 
2กด 5
=
225,000
 
2กก 5
=
590,000
 
 
2กส 5
=
295,000
 
3กว 5
=
285,000
 
1กภ 6
=
325,000
 
6กข 6
=
395,000
 
3กญ 7
=
235,000
 
2กน 7
=
245,000
 
4กอ 8
=
265,000
 
 
4กง 8
=
235,000
 
4กท 8
=
255,000
 
5กม 8
=
395,000
 
ฆผ 8
=
1,295,000
 
ฆต 9
=
1,790,000
 
5กล 11
=
255,000
 
5กอ 11
=
295,000
 
 
2กญ 11
=
255,000
 
5กภ 11
=
225,001
 
2กษ 11
=
255,000
 
2กก 11
=
455,000
 
3กด 22
=
165,000
 
3กฎ 33
=
355,000
 
3กณ 33
=
355,000
 
 
3กม 33
=
435,000
 
3กน 33
=
395,000
 
4กว 44
=
335,000
 
ญฬ 55
=
635,000
 
3กย 66
=
195,000
 
3กล 77
=
199,000
 
4กต 88
=
325,000
 
 
1กก 88
=
1,990,000
 
5กช 88
=
435,000
 
3กญ 88
=
350,000
 
2กฆ 111
=
295,000
 
5กณ 111
=
295,000
 
ฆผ 111
=
750,000
 
5กม 111
=
295,001
 
 
4กศ 444
=
450,000
 
4กช 444
=
395,000
 
5กช 555
=
890,000
 
ฆฆ 666
=
1,950,000
 
1กก 777
=
1,290,000
 
6กข 999
=
599,000
 
1กฐ 1111
=
1,990,000
 
 
2กบ 1111
=
455,000
 
ฆษ 2222
=
970,000
 
2กค 2222
=
1,450,000
 
ญข 2222
=
990,000
 
2กษ 2222
=
1,350,000
 
2กธ 2222
=
1,350,000
 
3กย 3333
=
1,150,000
 
 
3กผ 3333
=
999,001
 
2กร 3333
=
355,000
 
3กพ 3333
=
1,250,000
 
4กข 4444
=
890,000
 
5กอ 5555
=
2,555,555
 
ญญ 6666
=
4,900,000
 
5กอ 6666
=
550,000
 
 
4กต 7777
=
395,000
 
2กก 8888
=
2,650,000
 
3กย 9889
=
195,000
 
5กภ 9889
=
245,001
 
5กภ 9898
=
225,000
 
5กบ 9898
=
235,000
 
กพ 9999
=
5,990,000
 
 
3กว 9999
=
690,000
 
                 
 
 
อักษรหมวด 1กก. , 2กก. , 3กก.
                 
 
1กก 8008
=
195,000
 
                 
 
 
เลขร้อย เลขพัน
                 
 
2กท 10
=
115,000
 
ชล 10
=
190,000
 
ขก 10
=
220,000
 
กค 10
=
250,000
 
ญก 100
=
135,000
 
กบ 100
=
390,000
 
2กฌ 1000
=
99,000
 
 
ฆถ 1000
=
225,000
 
1กฬ 2000
=
79,000
 
2กพ 4000
=
75,000
 
3กส 4000
=
69,000
 
1กส 6000
=
79,000
 
2กษ 8000
=
99,000
 
                 
 
 
เลขเรียง
                 
 
4กค 123
=
135,000
 
2กถ 234
=
99,000
 
5กว 345
=
165,000
 
5กล 345
=
155,000
 
3กฬ 456
=
280,005
 
งจ 456
=
255,000
 
ฐย 456
=
255,000
 
 
3กธ 456
=
195,000
 
2กช 567
=
59,000
 
4กภ 567
=
175,000
 
5กณ 678
=
135,000
 
3กถ 1234
=
119,000
 
4กค 1234
=
135,000
 
3กฮ 2345
=
99,000
 
 
ฆฆ 3456
=
490,000
 
4กภ 5678
=
165,000
 
วค 5678
=
125,000
 
4กณ 5678
=
135,000
 
3กว 5678
=
99,000
 
5กร 5678
=
145,000
 
2กส 5678
=
99,000
 
 
3กล 5678
=
95,000
 
3กจ 5678
=
89,000
 
1กษ 6789
=
129,000
 
5กว 6789
=
275,000
 
                 
 
 
เลขคู่
                 
 
ฆธ 1100
=
85,000
 
ฆถ 1100
=
78,000
 
2กธ 1133
=
45,000
 
3กฒ 1133
=
59,000
 
5กร 1166
=
99,000
 
6กข 1166
=
79,000
 
4กฮ 1166
=
59,000
 
 
2กค 1177
=
45,000
 
1กล 1177
=
58,000
 
2กฌ 1177
=
49,000
 
5กบ 1177
=
79,000
 
4กภ 1188
=
99,000
 
3กส 2200
=
47,000
 
4กว 2200
=
39,000
 
 
ภศ 2211
=
57,000
 
5กย 2233
=
99,000
 
5กภ 2244
=
65,000
 
1กก 2244
=
179,000
 
5กฮ 2244
=
79,000
 
ขร 2277
=
79,000
 
5กอ 2288
=
75,000
 
 
5กย 2299
=
97,000
 
3กฮ 3322
=
55,000
 
1กส 3322
=
55,000
 
5กพ 3322
=
79,000
 
5กร 3344
=
95,000
 
4กม 3344
=
79,000
 
5กถ 3355
=
79,000
 
 
5กบ 3355
=
135,000
 
5กช 3355
=
135,000
 
4กภ 3366
=
79,000
 
3กบ 3366
=
99,000
 
1กง 3377
=
47,000
 
ญฮ 4433
=
79,000
 
5กพ 4455
=
135,000
 
 
5กอ 4488
=
99,000
 
4กส 4488
=
79,000
 
4กภ 4499
=
59,000
 
ฆห 5533
=
85,000
 
5กบ 5533
=
99,000
 
4กภ 5544
=
155,000
 
5กพ 5544
=
125,000
 
 
ฉฉ 5566
=
295,000
 
5กผ 5588
=
89,000
 
1กก 6622
=
145,000
 
4กภ 6633
=
69,000
 
5กฮ 6699
=
135,000
 
5กอ 6699
=
129,000
 
6กค 6699
=
129,000
 
 
1กร 7722
=
75,000
 
ญภ 7722
=
79,000
 
5กฎ 7788
=
85,000
 
5กม 7788
=
99,000
 
5กฌ 7788
=
89,000
 
5กย 8811
=
99,000
 
5กพ 8855
=
99,000
 
 
5กม 8877
=
99,000
 
ฆฆ 8877
=
275,000
 
5กพ 9900
=
59,000
 
5กอ 9933
=
89,000
 
5กค 9977
=
79,000
 
ฆท 9977
=
155,000
 
                 
 
 
เลขสลับ
                 
 
ฆถ 1010
=
85,000
 
ฆภ 1010
=
89,000
 
4กง 1313
=
39,000
 
5กม 1515
=
159,000
 
5กร 1616
=
99,000
 
5กร 2020
=
69,000
 
5กม 2020
=
59,000
 
 
วบ 2121
=
59,000
 
5กผ 2323
=
89,000
 
5กย 2323
=
115,000
 
5กพ 2323
=
99,000
 
4กฮ 2525
=
79,000
 
5กค 2525
=
195,000
 
4กม 2525
=
115,000
 
 
4กภ 2727
=
89,000
 
ฆล 3030
=
69,000
 
1กก 3030
=
129,000
 
1กล 3030
=
47,000
 
4กฬ 3434
=
69,000
 
4กม 3434
=
79,000
 
3กอ 3434
=
69,000
 
 
5กธ 3434
=
57,000
 
5กอ 3939
=
99,000
 
1กก 4646
=
89,000
 
5กว 4848
=
79,000
 
5กผ 5050
=
99,000
 
5กง 5353
=
85,000
 
5กผ 5454
=
135,000
 
 
5กพ 5858
=
119,000
 
5กบ 5959
=
285,000
 
ฆผ 6060
=
55,000
 
ฆษ 6060
=
59,000
 
ฆล 6161
=
59,000
 
5กพ 6363
=
75,000
 
4กผ 6868
=
79,000
 
 
5กอ 6969
=
159,000
 
5กม 6969
=
135,000
 
6กค 6969
=
149,000
 
5กฌ 7878
=
89,000
 
5กร 7979
=
119,000
 
5กค 7979
=
89,000
 
3กฮ 7979
=
85,000
 
 
5กท 8080
=
55,000
 
3กถ 8181
=
79,000
 
5กพ 8181
=
115,000
 
1กก 8282
=
99,000
 
5กฐ 8585
=
145,000
 
ฆพ 8787
=
129,000
 
5กม 8787
=
89,000
 
 
ฆฆ 9090
=
450,000
 
5กส 9595
=
245,000
 
6กค 9696
=
129,000
 
                 
 
 
เลขหาบ
                 
 
5กอ 1001
=
69,000
 
5กล 1001
=
69,000
 
5กว 1001
=
69,000
 
ฆพ 1331
=
79,000
 
4กง 1331
=
39,000
 
3กอ 1661
=
55,000
 
2กบ 1661
=
39,000
 
 
ศง 1661
=
55,000
 
ฆว 1661
=
59,000
 
ฆบ 1661
=
69,000
 
ฆห 1771
=
79,000
 
2กฎ 1771
=
49,000
 
4กก 1881
=
135,000
 
ฆถ 1991
=
159,000
 
 
3กถ 2002
=
45,000
 
3กส 2002
=
47,000
 
3กภ 2002
=
45,000
 
5กย 2332
=
85,000
 
4กม 2552
=
75,000
 
ฆข 2772
=
79,000
 
ฆบ 2772
=
75,000
 
 
2กก 3223
=
99,000
 
1กผ 3443
=
49,000
 
4กษ 3443
=
49,000
 
5กพ 4554
=
125,000
 
5กอ 4884
=
89,000
 
3กผ 4884
=
46,000
 
ฆต 4994
=
69,000
 
 
5กค 4994
=
59,000
 
4กม 4994
=
69,000
 
ฆข 5005
=
110,000
 
ฆฆ 5445
=
375,000
 
ฆพ 6006
=
59,000
 
ฆอ 6116
=
59,000
 
ฆธ 6226
=
69,000
 
 
5กช 6886
=
85,000
 
3กจ 7007
=
59,000
 
5กค 7007
=
59,000
 
6กข 7007
=
65,000
 
1กส 7007
=
59,000
 
4กม 7007
=
55,000
 
2กฎ 7117
=
47,000
 
 
ฆร 7117
=
79,000
 
ฆส 7887
=
95,000
 
5กม 7887
=
99,000
 
5กถ 8008
=
59,000
 
5กภ 8008
=
79,000
 
5กบ 8008
=
115,000
 
5กพ 8118
=
129,000
 
 
5กอ 8228
=
79,000
 
5กล 8228
=
79,000
 
5กล 8448
=
79,000
 
5กว 8448
=
79,000
 
3กษ 8448
=
48,000
 
5กอ 8448
=
99,000
 
5กช 8668
=
89,000
 
 
5กส 8668
=
115,000
 
5กฎ 8778
=
79,000
 
5กฌ 8778
=
89,000
 
5กฐ 8778
=
79,000
 
5กว 9119
=
99,000
 
5กล 9119
=
99,000
 
5กว 9339
=
125,000
 
 
5กล 9339
=
125,000
 
4กม 9449
=
95,000
 
ญบ 9449
=
115,000
 
3กอ 9449
=
75,000
 
6กค 9669
=
135,000
 
2กฆ 9669
=
95,001
 
3กฮ 9779
=
89,000
 
 
5กล 9779
=
99,000
 
5กส 9779
=
115,000
 
                 
 
 
อักษรเบิ้ล
                 
 
2กก 2
=
1,650,000
 
ฆฆ 666
=
1,950,000
 
ฆฆ 5445
=
375,000
 
ฉฉ 5566
=
295,000
 
ฆฆ 8877
=
275,000
 
ฆฆ 9090
=
450,000
 
                 
 
 
อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ
                 
 
กค 10
=
250,000
 
ชล 10
=
190,000
 
2กท 10
=
115,000
 
ขก 10
=
220,000
 
ฉก 12
=
135,000
 
กห 12
=
135,000
 
1กบ 69
=
350,000
 
 
งร 81
=
135,000
 
ญก 100
=
135,000
 
กบ 100
=
390,000
 
ธธ 2000
=
390,000
 
                 
 
 
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)
                 
 
นอ 3
=
390,000
 
ฮว 3
=
390,000
 
ฮว 8
=
950,001
 
ฮว 1111
=
1,450,001
 
นง 2222
=
850,000
 
ฮว 6969
=
145,000
 
ฮว 6996
=
125,000
 
 
ฮว 9889
=
275,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ ( ป้ายเขียว )
                 
 
1ฒฒ 11
=
150,000
 
1ฒฒ 88
=
115,000
 
1ฒฒ 8008
=
39,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ชลบุรี
                 
 
ขจ 1
=
1,750,000
 
ขง 1
=
1,950,000
 
ขข 1
=
3,300,000
 
ขข 2
=
1,200,000
 
ขจ 6
=
360,000
 
ขธ 8
=
650,001
 
กอ 8
=
670,000
 
 
กว 88
=
370,000
 
กอ 88
=
390,000
 
ขฉ 88
=
395,000
 
ขธ 99
=
695,000
 
กษ 99
=
450,000
 
ขธ 111
=
490,001
 
ขจ 123
=
299,000
 
 
ขจ 222
=
455,000
 
ขธ 333
=
495,000
 
ขข 1000
=
350,000
 
ขฉ 2222
=
790,000
 
ขข 5555
=
2,900,000
 
ขจ 7777
=
1,450,000
 
กอ 8000
=
185,000
 
 
ขง 8888
=
1,990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ภูเก็ต
                 
 
กล 2
=
395,000
 
กร 4
=
290,000
 
กล 8
=
990,000
 
กร 9
=
790,000
 
กล 11
=
390,001
 
กร 22
=
260,000
 
กล 66
=
390,001
 
 
กม 111
=
390,000
 
กร 333
=
470,000
 
กล 2222
=
690,000
 
กม 3456
=
175,000
 
กม 6789
=
195,000
 
                 
 
 
ทะเบียนรถกระบะ จ.ภูเก็ต
                 
 
บบ 55
=
99,000
 
บบ 1111
=
250,000
 
บบ 5555
=
290,000
 
บบ 7777
=
250,000
 
บบ 8888
=
350,000
 
บบ 9999
=
390,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นนทบุรี
                 
 
กร 1
=
790,000
 
กร 9
=
1,500,000
 
กร 55
=
395,000
 
กร 234
=
195,000
 
กร 1000
=
190,000
 
กร 1111
=
990,000
 
กร 1234
=
250,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.สมุทรปราการ
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครราชสีมา ( โคราช )
                 
 
ขก 1
=
690,000
 
กล 2
=
250,000
 
กอ 2
=
390,000
 
ขค 234
=
195,000
 
ขค 3456
=
195,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. นครปฐม
                 
 
กน 8
=
690,001
 
กน 99
=
590,000
 
กบ 111
=
590,000
 
กบ 777
=
590,000
 
กบ 5555
=
1,250,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงใหม่
                 
 
ขง 1
=
790,000
 
ขง 5
=
690,000
 
ขธ 333
=
390,000
 
ขข 1000
=
250,000
 
ขง 1234
=
190,000
 
ขง 2000
=
85,000
 
ขง 5555
=
990,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. เชียงราย
                 
 
กบ 1
=
950,000
 
กบ 11
=
185,000
 
กบ 88
=
495,000
 
กบ 222
=
390,000
 
กบ 678
=
195,000
 
กบ 777
=
390,000
 
กบ 3333
=
495,003
 
 
กบ 5555
=
850,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.ขอนแก่น
                 
                 
 
 
ทะเบียน จ.บึงกาฬ
                 
 
กก 22
=
590,000
 
กก 66
=
590,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ.อุบลราชธานี
                 
 
กบ 345
=
155,000
 
กบ 444
=
295,000
 
กน 567
=
129,000
 
กน 666
=
265,000
 
กบ 678
=
145,000
 
กบ 1000
=
99,000
 
กบ 1155
=
65,000
 
 
กบ 1221
=
59,000
 
กน 1818
=
155,000
 
กบ 2000
=
85,000
 
กน 2222
=
690,000
 
กบ 3000
=
75,000
 
กน 4455
=
99,000
 
กน 4545
=
99,000
 
 
กน 4554
=
89,000
 
กบ 5555
=
990,000
 
กน 6699
=
99,000
 
กน 6789
=
135,000
 
กน 7272
=
89,000
 
กน 7788
=
79,000
 
กน 7878
=
79,000
 
 
กน 8000
=
99,000
 
กบ 9119
=
135,000
 
                 
 
 
ทะเบียน จ. ประจวบคีรีขันธ์
                 
                 
 
 
ทะเบียนรถผลรวม 24