ขก 10

220,000 บาท

ผลรวมเลขทะเบียน = 4

ขก 10

หมายเลข 4 ดาวพุธ ธาตุน้ำ เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลในการค้าขาย การเจรจาติดต่อสื่อสาร ได้แก่ผู้สื่อข่าว นักพูด พิธีกร อาหารการกิน เสื้อผ้า ผัก ผลไม้ ระบบย่อยอาหาร ลำไส้ การวางแผน สัญญา โรงพิมพ์ ที่ทำการไปรษณีย์ ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ของสีเขียว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08-6666-7777, 08-3000-4000