ฆถ 1000

225,000 บาท

ผลรวมเลขทะเบียน = 5

ฆถ 1000

หมายเลข 5 ดาวพฤหัสบดี ธาตุดิน เป็นดาวศุภเคราะห์ ให้ผลในด้านการศึกษา ศาสนา ได้แก่ พระ ครู ผู้พิพากษา หมอ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ศาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตำรา วิชาการ เครื่องรางของคลัง วิญญาณ ประสาทสัมผัส หู ปัญญา ความคด ศีลธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ แทนสีเหลืองเข้ม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08-6666-7777, 08-3000-4000