2กฌ 1000

99,000 บาท

ผลรวมเลขทะเบียน = 9

2กฌ 1000

หมายเลข 9 ดาวพระเกตุ ถือว่าเป็นธาตุลม ญาณ การหยั่งรู้ ต่างประเทศ มรดก โหราศาสตร์ นักบวช สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คนทรงเจ้า การมีอายุยืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08-6666-7777, 08-3000-4000